ארנונה | דעה

ריק והרוס: פסק הדין מעניק פטור כפול מארנונה לנכסים ריקים שאינם ראויים לשימוש

בית המשפט אימץ את החלטתה של ועדת הערר שקבעה כי בעל נכס ריק שהוא גם הרוס, יכול ליהנות גם מפטור לנכס ריק לפי צו הארנונה וגם מפטור לפי פקודת העיריות

בניין נטוש והרוס. לא נהנה מהשירותים שהעירייה מספקת / צילום: תמר מצפי
בניין נטוש והרוס. לא נהנה מהשירותים שהעירייה מספקת / צילום: תמר מצפי

לאחרונה ניתן פסק דין משמעותי בבית המשפט המחוזי בתל אביב מפי כבוד השופטת הדס עובדיה, שעשוי להיות רלוונטי למחזיקים בנכסים, ובעל ערך כספי רב במיוחד למחזיקים במבנים שלמים, שהם גם ריקים וגם אינם ראויים לשימוש. פסק הדין עסק בשאלת פטור מארנונה ל"נכס ריק", בהיות הנכס גם לא ראוי לשימוש.

■ ההחלטה: בית המשפט אימץ את קביעת ועדת הערר, שקבעה כי מי שנהנה מהנחת "נכס ריק" הקבועה בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), יכול ליהנות באותה העת, או קודם לכן, מפטור מלא או חלקי מתשלום ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש לפי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות. במילים אחרות, מחזיק הבניין יקבל פטור פעמיים: פעם אחת בגין היות הבניין ריק ופעם שנייה מקבל פטור חלקי בגין היות הנכס לא ראוי לשימוש.

בבסיס ההחלטה, נסמך בית המשפט על פרשנות דווקנית של תקנות ההנחות ובצו הארנונה, שלפיהן מעולם לא נקבע בפסיקה כי נכס צריך להיות ראוי לשימוש לצורך מימוש ההנחה ל"נכס ריק". עוד קבע בית המשפט כי אין ללמוד מלשון התקנה עצמה את התנאי שלפיו על הנכס להיות ראוי לשימוש. בית המשפט דחה את טענת מנהל הארנונה שלפיה האמירה הלשונית "בניין ריק שאין משתמשים בו" מעניק לנישום אפשרות בחירה באחת הדרכים לניצול ההנחה. בית המשפט הגיע לאותה התוצאה גם באמצעות פרשנות תכליתית, שכן ההצדקה להטלת הארנונה מבוססת על ההנאה שמפיקים הנישומים מהשירות שהעירייה מספקת לנכסים שבהחזקתם. מובן כי משהנכס ריק ספק אם קיימת הנאה ממנו, וגם בניין ריק ונטוש נהנה בצורה מינימלית ביותר מהשירותים המוניציפליים שהעירייה מספקת.

המשמעות: התוצאה היא שבעל נכס יכול לנצל את שני הפטורים השונים והקצובים אם הנכס גם הרוס וגם ריק. כך נכס ריק מקנה פטור של שישה חודשים בשיעור של 100% (ותקופות נוספות משתנות ומופחתות), והפטור השני והלא חופף לנכס הרוס הוא לשלוש השנים החל ממועד מסירת ההודעה על היותו אינו ראוי למגורים. בחמש השנים שמתום אותה תקופה, חיוב בסכום המזערי בהתאם לסוג הנכס על פי השימוש האחרון שנעשה בו.

פסק הדין פותח צוהר חשוב עבור הבעלים והמחזיקים בנכסים ריקים והרוסים, שכמותם יש אלפים בישראל. באמצעות ההכרה בפטור הכפול, ניתן לכלכל את הצעדים בהתאם לשיעור הפטור ולתקופתו כנכס ריק ונכס הרוס, ולחסוך מיסי ארנונה רבים.

עם זאת, היות שפסק הדין שניתן הוא ראשון ותקדימי, מימוש הפטורים דורש בחינה מדוקדקת של מורכבות המקרה, ופעולה מחושבת, בין היתר, באמצעות הודעות מסודרות, מראש ובכתב לרשות, וכן ייעוץ משפטי פרטני שבוחן את נסיבותיו הייחודיות של כל מקרה ומקרה.

עמנ (ת"א) 7423-03-21

הכותב ממשרד עו"ד קולודני ושות’ המתמחה בתכנון ובניה ונדל"ן

צרו איתנו קשר *5988