עולם הפוך: איך להרוויח כמה שיותר מהפסדים

הטלטלה שעוברת בימים אלה על השווקים מייצרת הפסדים משמעותיים בכל אפיקי ההשקעה כמעט • החדשות הטובות הן שבעזרת התנהלות נכונה, ההפסדים האלה יכולים להוות נכס בצורת מגן משמעותי מתשלום מס על רווחים קיימים או עתידיים

איך לנצל את ההפסדים על השקעות כדי להרוויח / צילום: Unsplash, Matt Palmer
איך לנצל את ההפסדים על השקעות כדי להרוויח / צילום: Unsplash, Matt Palmer

הכותב הוא עו"ד ורו"ח רמי אריה, מומחה למיסוי ושותף במשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

המצב הכלכלי קשה, והולך כנראה להיות קשה יותר. שווי ניירות הערך בכל הבורסות בעולם הולך ויורד מיום ליום, וגם ההשקעה במטבעות הקריפטוגרפיים מתבררת כבעלת סיכון גבוה, כפי שחזו רבים, וכרגע גם היא מניבה הפסדים משמעותיים. גל ההפסדים אינו פוסח על עולם ההייטק, אשר השקעות בו ואופציות שהתקבלו ממנו נמצאות מתחת למחיר הכסף, ועל פניו מימושן, אם בכלל, יגרום גם הוא להפסדים.

אך הפסדים יכולים גם להיות נכס, בכך שהם מהווים מגן מס בדרך של הפחתתם מרווחים קיימים או מרווחים עתידיים. הפסדים יכולים להוות סוג של הוצאה מוכרת לקיזוז מרווחים, ממשכורות ומכל הכנסה חייבת אחרת, הן בידי חברות והן בידי יחידים, בכפוף לתנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה.

 
  

בעולם של הפסדים, שהוא הממד ההפוך לעולם הרווחים, הכול הולך הפוך מבחינת המיסוי. כך למשל, בעוד שבעולם הרווחים כדאי לראות ברווחים רווחי הון הנובעים מהשקעות לטווח ארוך, כדי לשלם בגינם רק 25% מס, הרי בעולם ההפסדים דווקא כדאי לראות בהם הפסדים ממסחר שוטף, כדי שנוכל לראותם כהפסדים מעסק. אלה ניתנים לקיזוז מכל סוגי הרווחים בשנת המס, לרבות מרווחים מעיסוקים אחרים, או משכורות או אפילו משכר דירה של נדל"ן. קיזוז הפסדים מעסק כנגד הכנסות כאלו ייצור הפחתה של 50% מהמס על הרווחים.

פעילות עסקית מול פעילות השקעתית

בעולם המיסוי כשלעצמו יש תחום אפור נרחב בין זיהוי פעילות כפעילות עסקית - כמו נניח פעילות מסחרית בניירות ערך או מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, או פעילות שוטפת של החזקת השקעות בחברות אחרות - ובין זיהוי פעילות כפעילות השקעתית.

בפסיקה נקבעו מבחנים רבים לאבחנה בין פעילות שוטפת ובין פעילות השקעתית, אשר לא כאן המקום להיכנס אליהם, רק נגיד ברמיזה כי בהחלט אפשר להשתמש במבחנים אלו כדי לעבור מסוג אחד של פעילות לסוג השני של פעילות. כפי שאמרנו, בעולם הרווחים אנו רוצים שהפעילות תיחשב כפעילות השקעתית הונית, ובעולם ההפסדים אנו רוצים שהיא תיחשב כפעילות עסקית דווקא.

בכל מקרה, הפסדים עסקיים או הפסדים הוניים ניתנים לגרירה גם לשנים הבאות, כך שהם יהיו ניתנים לקיזוז מרווחים שייווצרו בשנים הבאות, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי מס הכנסה, שאחד החשובים שבהם הוא החובה לדווח על ההפסדים ולציין אותם בסכומם בדוח שנתי שיוגש למס הכנסה. ככל שההפסדים גדולים יותר, נקבל מגן מס גדול יותר לשנה הנוכחית ולשנים הבאות.

עוד כלל חשוב הוא שההפסדים יוכרו לצורכי מס רק אם מומשו בפועל. ירידת הערך של הנכסים כשלעצמה אינה יוצרת הפסדים מוכרים לצורכי מס, ואילו מימוש בפועל של ההפסדים מביא להכרה בהם לצורכי מס.

לאלו שלא רוצים לצאת משוק ההון ומהשווקים המפסידים האחרים דווקא כעת, כשהם בשפל, מתוך תקווה שהם יעלו בעתיד, כדאי לעשות מימוש ואולי גם רכישה מחדש, כדי שההפסדים יתקבעו לצורכי מס.

קיזוז הפסדים כנגד מסי נדל"ן

ככל שהיו גם השקעות בנדל"ן, והפסדים במקביל, ויש צורך למכור חלק מנכסי הנדל"ן לאור ההפסדים - ואפילו כשמדובר בדירות מגורים שאינן הדירה היחידה של המוכר - כדאי לדעת כי הפסדים עסקיים או הוניים ניתנים לקיזוז כנגד שבח מקרקעין, לצורך חישוב מס השבח. מדובר אומנם בתהליך לא פשוט של התדיינויות בין פקיד השומה למנהל מיסוי מקרקעין, אך הוא עשוי לחסוך מס רב ומיידי, בחבות מס השבח שיחול על נכסי הנדל"ן שנמכרו.

לא פחות חשוב לזכור כי מימוש ניירות ערך מחייב את הבנקים לגבות בגין הרווחים מהמימוש, מס במקור אשר מנוכה ישירות מהרווחים, אלא שייתכן כי סך כל המימושים יניב הפסדים ולכן בהחלט ניתן לפנות לפקיד השומה ולבקש פטור מהניכוי במקור שיוגש לבנקים, כדי למנוע את ניכוי המס במקור על ידיהם בעת מימוש ניירות הערך.

יהיו גם חכמים שירצו לרכוש הפסדים של יחידים אחרים או של חברות מפסידות. כאן יש לזכור כי הכללים נוקשים מאוד, וברוב רובם של המקרים הרוכש לא יוכל לקזז את הפסדי העבר של היחיד האחר או של החברה שנרכשה, אלא בתנאים לא קלים שנקבעו גם הם בפסיקה הרלוונטית.

ההמלצה הטובה ביותר היא כמובן לא להפסיד, אבל היות שיש הבדל בין הרצון ובין המציאות, כדאי לקבל את המציאות כפי שהיא ולהוציא את המיטב מתוך ביצת ההפסדים, לפחות בחיסכון מס לעתיד.

צרו איתנו קשר *5988