<b>גלובסקול - </b>לומדים מרחוק
סיוע ועידוד של הממשלות במשבר הקורונה / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

סיוע ועידוד של הממשלות במשבר הקורונה / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

אלו צעדי הממשלות ברחבי העולם לעידוד הכלכלה בעקבות משבר הקורונה

הרצון לייצב את הכלכלה העולמית הוביל מדינות רבות לאשר תוכניות סיוע כלכליות ● לפניכם הפעולות עליהם הכריזו במדינות שונות עד כה ● BDO Global השיקה כלי עולמי, המספק סקירה כללית על מדדי המפתח שננקטים על ידי ממשלות ביחס למגיפת COVID-19
06.04.2020 | אלי אליס, שותף, ראש מחלקת מיסוי בינלאומי, BDO

וירוס הקורונה מטלטל את הכלכלה הגלובלית ויוצר רמת חוסר ודאות גבוהה בשל הצורך בשמירה על בידוד חברתי שמוביל דה פקטו להאטה ולעצירה של פעילותם של ענפים רבים. ברחבי העולם הכריזו ממשלות רבות על חבילות סיוע לכלכלתן. בישראל הודיעה בסוף מרץ ממשלת ישראל על חבילת עידוד בהיקף של 80 מיליארד שקלים, בהמשך להודעה על חבילת סיוע מיידית בהיקף של 10 מיליארד שקל עליה הוכרז מספר שבועות קודם לכן. הסיוע הישראלי כולל כ-11 מיליארד שקל למערכת הבריאות לרכישת ציוד והעלאת קצב הבדיקות, 20.6 מיליארד שקל לטובת רשת ביטחון סוציאלית לשכירים ועצמאים מתוכם 17 מיליארד שקל דמי אבטלה לשכירים ועוד 3 מיליארד לעצמאים שיזכו למענקים בגובה של 6,000-8,000 שקל בחודשים מרץ אפריל. 40.7 מיליארד ישמשו כסיוע לעסקים במסגרת קרנות מדינה שונות ולמימון ביטול גביית הארנונה לעסקים שנפגעו בחודשים מרץ עד מאי והקדמת החזרי מס הכנסה ועוד 7.7 מיליארד שקל שיוקצו להמרצת המשק.

להלן הצעדים עליהם הכריזו הממשלות השונות ברחבי העולם כפי שנאסף על ידי מחלקות המיסוי הבינלאומי בסניפי BDO ברחבי העולם נכון לאמצע מרץ 2020:

ארה"ב - הממשל בארה"ב נקט במספר צעדים להקלה בתחום המס והפיננסיים על חברות ויחידים במספר עדכונים:

מועד יישום - 20 למרץ 2020:


* דחיה בהגשת דוחות מס ותשלומי מס פדראלי מאפריל 2020 ליולי 2020. האמור מתייחס לכל יחיד, נאמנות, הקדש, שותפות, חברה ותאגיד.

* ה-IRS הודיע כי הוא מאפשר לעצמאים לקזז מתשלומי מס עבור עובדים עלויות של חופשה בתשלום וכן עלויות של תשלומי כיסוי בריאות עבור עובדים שיצאו לחופשה.

* בנוסף, עצמאים שעומדים בתנאים מסוימים זכאים לזיכוי מס נוסף המבוסס על תשלומי בריאות שנדרשים לשלם לעובדים עבור חופשת מחלה וחופשה עבור שמירה על ילדים.

מועד יישום - 18 למרץ 2020:

* עסקים המעסיקים פחות מ-500 עובדים, זכאים לקבל עבור עובדים שנדבקו בנגיף, תשלומים עבור חופשת מחלה, סיוע כלכלי בתרופות, תשלום דמי מחלה מורחבת של עד 80 שעות וכן תשלום נוסף של עד 12 שבועות של חופשת מחלה בגין טיפול בבני משפחה אשר נדבקו בנגיף. כמו כן המעסיק זכאי לקזז סכומים כאמור מחבות המס שלו.

* ביטול הקנסות על הגשת דיווחים באיחור על ידי ה-State וה-Municipalities.


מועד יישום - 15 למרץ 2020:

* דחיה בהגשת דוחות מס וכן בתשלומי מס עבור יחידים וחברות.

* וויתור על קנסות בהגשת דוחות באיחור על ידי רשויות מקומיות.

הצעות נוספות (עדיין לא חוקקו נכון ל-26 למרץ):

* זיכוי מס של 1,200 דולר לאדם למי שהכנסותיו מתחת ל- 99,000 דולר שנתי. מקבלים כהחזר בהתבסס על דוח אחרון של היחיד. ככל שיתברר כי הכנסותיו של יחיד היו גבוהות יותר, לא נדרש יהא להחזר זיכוי כאמור שהתקבל.

* ביטול קנסות על משיכות מתוכניות פנסיה סגורות ולפרוס את תשלום המס על פני שלוש שנים, אפשר להחזיר את הכספים תוך שלוש שנים ולמנוע את תשלום המס.

* הלוואות למובטלים ולעסקים קטנים.

* זיכוי למעסיק בגין ניכוי מס על משכורות לעסקים שנסגרו או צומצמו בעקבות הקורונה או שההכנסות ירדו ביותר מ- 50% ביחס לרבעון דומה בשנה שעברה.

* דחייה של שנתיים בתשלומי ביטוח לאומי על משכורות עובדים.

* הפסדים משנים 2018, 2019, 2020 ניתן לקזז אחורה עד חמש שנים (כולל כנגד הכנסות שהיו ממוסות בשיעור מס גבוה טרום הרפורמה של טראמפ) וללא מגבלה, כך שניתן לקזז הפסדים כאמור כנגד מלוא ההכנסה.

* הגדלת אפשרות לקזז הוצאות מימון לשנים 2019 ו-2020 ל-50% מה-EBITDA במקום 30% בהתאם להוראות 163j.

בלגיה - ממשלת בלגיה נקטה במספר צעדים בתחום המס הישיר, העקיף ביטוח לאומי וכן בתחום הפיננסי כדלהלן:

* דחיית מועד הגשת דוחות מס.

* דחיית הגשת דיווחים למע"מ, אפשרות לתשלומים של ניכוי מס במקור עבור שכר, מע"מ, תשלומי מס עבור יחידים וחברות.

* אפשרות לעבודה מהבית.

* הקלות בתנאים להכרה בירידת ערך של נכסים פיננסיים.

* דחייה, הפחתה ופטור בתשלומי ביטוח לאומי עבור עצמאים.

* אפשרות לתשלומי ביטוח לאומי בתשלומים.

* אפשרות להלוואות גישור לתקופה של עד 12 חודשים.

צרפת - ממשלת צרפת נקטה במספר צעדים והקלות בתחום המס והפיננסים:

* דחייה על פי בקשה ללא הטלת קנסות וריבית בגין תשלומי מס חברות, מס הכנסה עבור יחידים, ניכוי מס במקור עבור עובדים ותשלומי מס מקומיים.

* אפשרות לדרוש הקדמת החזרי מס.

* עצמאים יכולים לבצע התאמות מס בכל שלב וכן אפשרות לדחות תשלומי מס עד לשלושה חודשים.

* לא התקבלה דחיה בתשלומי מע"מ, עם זאת, יתבצע החזר מהיר של מע"מ תשומות.

* הממשלה תאפשר הענקת הקלות מס עבור חברות שנקלעו לקשיים מהותיים לאחר בחינת כל מקרה לגופו.

* עסקים קטנים (מעסיקים פחות מ 10 עובדים עם מחזור או מאזן כולל שאינו עולה על 2 מיליון אירו) יכולים לדחות תשלומי מים, חשמל, גז וכן שכר דירה.

* קבלת תמיכה מהבנק המרכזי למו"מ עם הבנקים המקומיים ביחס להלוואות שניתנו. ממשלת צרפת דנה בתוכנית להענקת ערבויות לתמוך בבנקים ביחס להלוואות שהעניקו לעסקים.

סין - ממשלת סין נקטה לאחרונה במספר צעדים מיוחדים בתחום המיסוי:

* פטור של 100% או 50% מההפרשות לביטוח לאומי של המעסיק במשך 6 חודשים. סכום הפטור תלוי בהיקף הארגון ובמיקומו.

* תקופת העברת הפסד בשנת 2020 עבור תעשיות מסוימות הוארך מחמש שנים לשמונה שנים.

* פטור ממע"מ לתעשיות מסוימות (למשל תחבורה ציבורית ותיירות) שנפגעו בתקופה זו.

תאילנד - ממשלת תאילנד נקטה לאחרונה במספר צעדי מיסוי מיוחדים בתגובה להתפשטות הנגיף:

* הארכת המועד להגשת דו"ח מס בתאילנד לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 מ-31 במרץ 2020 עד ל-30 ביוני 2020.

* הפחתה בשיעור ניכוי מס במקור על תשלומים בגין שירותים ששולמו לספקים מקומיים מ-3% ל-1.5% לתקופה שמ-1 באפריל עד 30 בספטמבר 2020 ומ-3% ל-2% לתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר 2020.

* ניכוי של פי 1.5 מהוצאת הריבית בפועל עבור חברות קטנות ובינוניות עם הלוואות רכות במסגרת תוכנית ההלוואות הרכות של הממשלה לתקופה 1 באפריל עד 31 בדצמבר 2020.

* ניכוי השווה לפי שלוש מהוצאות השכר בפועל לחודשי אפריל עד יולי 2020 בכפוף לתנאים הבאים: העובדים מבוטחים תחת הקרן לביטוח לאומי ושכרם אינו עולה על 15,000 באט בחודש ומספר העובדים בחודשים אפריל עד יוני 2020 אינו פחות ממספר העובדים בדצמבר 2019;

* זירוז נהלי החזר מע"מ לרשמי מע"מ המסווגים "יצואנים טובים" כדי לאפשר החזר כספי בפרקי זמן קצרים.

האמצעים המוזכרים לעיל אושרו על ידי הממשלה אך כפופים ליישום בחקיקה.

קפריסין - ממשלת קפריסין הודיעה אתמול על הצעדים הבאים לתמיכה בכלכלת קפריסין:

אמצעים להגנה על עובדים:

* הענקת 'חופשה מיוחדת' להורים העובדים במגזר הפרטי והציבורי עם ילדים בבית הספר מתחת לגיל 15, בגלל סגירת בתי הספר. החופשה מיוחדת מוענקת רק לאחד ההורים בכל עת.

* סגירת מקומות עבודה ועסקים - עסקים הנדרשים לסגירת הפעילות (חדרי כושר, מסעדות, בתי קפה וכו') וגם עסקים הממשיכים בפעילות אך מחזור פעילותם נופל ביותר מ-25% בגלל הנגיף, העובדים יקבלו דמי אבטלה כל עוד העסק נסגר או שהם נשלחים הביתה בגלל פעילות מופחתת.

* סיוע עבור חברות קטנות ובינוניות- עסקים המעסיקים פחות מחמישה אנשים שסבלו מירידה במחזור של יותר מ-25%, יקבלו סובסידיה של 70% ממשכורות העובדים ובלבד שעובדים אלה יישארו בעבודה (יפורסמו הוראות נגד שימוש לרעה).

* דמי מחלה (בממוצע 800 אירו לחודש) לעובדים הפגיעים מסיבות בריאותיות, אנשים בהסגר או נתונים לבידוד ביתי ומבוגרים בגילאי 63-65 שעדיין עובדים ולא מקבלים גמלת פנסיה.

* הקפאת הגידול בתכנית לבריאות הציבור שהייתה אמורה להיכנס לתוקף החל מה-31 במרץ למשך חודשיים. הגידול היה 1.05% למעסיקים, 0.95% לעובדים ו-1.45% לעצמאים.

* הקפאה של תשלום מע"מ לעסקים עם מחזור אשר לא עולה על 1 מיליון אירו (לפי החזרי מע"מ לשנת 2019) ועסקים הסובלים מירידה במחזור של יותר מ-25% כתוצאה מהוירוס. התשלום ישולם בתשלומים החל מ-10 באפריל (תאריך היעד) ועד ה-11 בנובמבר 2020.

* הפחתה זמנית של שיעורי המע"מ למשך חודשיים בשיעור של 2%. (נדרש אישור חקיקה שצפוי להתקבל השבוע).

יוון - ננקטו הצעדים הבאים:

* ניתנה חופשת היעדרות מיוחדת לעובדים שיש להם ילדים.

* עסקים המושפעים מהפצת הנגיף יכולים להאריך את מועד תשלומי מע"מ.

* עסקים המושפעים מהפצת הנגיף יכולים לאריך את מועד התשלומים ולהשהות את גביית החובות.

* הוארך המועד לתשלום ביטוח לאומי.

רוסיה - בשלב זה יש דיונים מקדימים בממשלת רוסיה כיצד לתמוך בכלכלה במצב הנוכחי. הבנק המרכזי הודיע על כמה צעדים לתמיכה בבנקים שהעניקו הלוואות לחברות הפועלות בתחום התיירות, תחבורה ורפואה.

קרואטיה - ממשלת קרואטיה החלה בביצוע הצעדים הבאים:

* דחיית תשלומי מס הכנסה.

* תנאי אשראי מיוחדים להחזר הלוואות שניתנו לחברות הנמצאות בקשיים, אך גם לחברות הנמצאות במצב טוב עקב הצמיחה המהירה בכדי שיוכלו לשלם לספקים.

* הגבלת עליית המחירים על מוצרי יסוד מסוימים כגון: מוצרי מזון והיגיינה.

סרביה - הבנק הלאומי של סרביה הודיע על הפחתת ריבית.

הונגריה, הודו, לוקסמבורג, סלובניה, שוויץ, קזחסטן, רומניה - בשלב זה במדינות האמורות אין כל תכנית מס ספציפית בעקבות התפשטות הנגיף וכל המאמצים מרוכזים במניעת ההתפשטות.

BDO Global השיקה כלי עולמי המספק סקירה כללית על מדדי המפתח שננקטים על ידי ממשלות ביחס למגיפה COVID-19. המפה האינטראקטיבית מורכבת ממידע המסופק על ידי מומחי המיסוי והמענקים של BDO ברחבי העולם ומתעדכן באופן שוטף. אנו עומדים בפני מצב שמתפתח במהירות ומשתנה ברמה יום יומית, כך שהמידע לא תמיד משקף את כל העדכונים האחרונים. לצפייה במפה האינטראקטיבית>>

למידע נוסף ועדכני בנוגע להתמודדות עסקית בצל הקורונה בבלוג ייעודי של BDO>>

כתבות נוספות:
כך תישארו בריאים בזמן המגיפה / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

המדריך הפרקטי להימנעות מ-COVID-19 - כך תישארו בריאים בזמן המגיפה

איך להוריד נכון כפפות? ● מדוע עדיף לנו כעת אוכל מבושל ואיך נשמור כולנו על ה-Well Being שלנו? ● למרות ההקלות במגבלות התנועה ואולי דווקא בגללן, כדאי לצפות בהמלצות להתנהלות בטוחה של נל ווטסון, החברה בצוות הפעולה למיגור הקורונה של האגודה האמריקאית לרפואה מותאמת אישית

לצפייה בסרטון>>

BDO טרנספורמציה דיגיטלית

COVID-19 הוא הברבור השחור: וירוס אחד הזיז לפתע את הגבינה והאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית

למרות האזהרות בנוגע לסכנות האורבות לאנושות ממגפות ווירוסים בעידן הגלובליזציה, COVID-19 הפתיע את העולם והביא למשבר גלובלי שסופו טרם נראה ● תרחיש הקיצון הזה מאלץ אותנו לאמץ את השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות במגוון תחומי חיים – מעבודה ועד השתתפות באירועים

למאמר המלא>>

הרשמו לניוזלטר נשים בהייטק
נרשמת בהצלחה לניוזלטר