פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/10/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ג 15.10 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
0.20
8/19
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
-0.29
6/19
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.2510/19 0.258/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 119,4739/19 119,8128/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -1.99/19 -5.28/19
גביית המסים i מלר₪ 27.89/19 24.58/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- 0.208/19
מדד מחירי הדירות i % --- -0.296/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 1Q2/19 4.6Q1/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 21,3488/19 25,6397/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 15,3328/19 14,8877/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 4,207Q2/19 2,768Q1/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 9607/19 6406/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 1217/19 -1636/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.88/19 3.77/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 11,0047/19 11,1496/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,8206/19 3,4705/19
גמר בנייה i יח 3,4156/19 3,6515/19
מכירות דירות חדשות i יח 2,6798/19 2,7807/19
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,9308/19 3,9167/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.238/19 0.237/19